Bråkrådets logo

Kategori: byråkrati

  • Er «KI-generert» årets nyord, liksom?

    Årets nyord 2023 er «KI-generert», et valg som illustrerer Språkrådets iver etter å motvirke påvirkning fra engelsk, i dette tilfellet det alternative uttrykket «AI-generert».  Forkortelsen KI står for «kunstig intelligens», mens AI står for det engelske «artificial intelligence».

  • Hva skal vi med språkpoliti på universitetene?

    Hva skal vi med språkpoliti på universitetene?

    Hva annet har vel universitetene å gjøre enn å passe på at forskere og studenter bruker norsk? Litt mer byråkrati er utvilsomt det vi trenger!