Bråkrådets logo

Erter på isen: papegøyeprat fra GPT‑4?

Det er enkelt å vise at GPT-4 er ikke en «stokastisk papegøye,» slik bl.a. Emily Bender hevder. Den presenterer unike resonnementer og er ikke en språkmodell i snevreste forstand.

Bilde av papegøye
Spørsmålet under beskriver en situasjon som jeg har funnet på selv, og jeg har sjekket den med Bing Chat og med Google.  Der finnes ingen forelegg på Internett, så vidt jeg kan se.* Svaret fra GPT-4 er et unikt resonnement, og det er kurant for alle som skulle ha lyst til å strø kokende varme erter på isen:
Jeg:
Hva skjer dersom jeg står på isen av en innsjø midvinters og slipper ned erter rundt meg som er kokende varme?GPT-4:

Dersom du står på isen av en innsjø midt på vinteren og slipper kokende varme erter rundt deg, vil flere ting skje:

  1. Termisk energioverføring: Når de varme ertene kommer i kontakt med den kalde isen, vil det skje en varmeoverføring mellom dem. Ertenes temperatur vil synke, og isen vil bli varmet opp i nærheten av ertene. Dette skyldes at varmen strømmer fra et høyere temperaturområde (ertene) til et lavere temperaturområde (isen) for å oppnå en termisk likevekt.
  2. Smelting av is: Avhengig av mengden og temperaturen på de varme ertene, kan varmeoverføringen føre til at noe av isen smelter. Smeltingen vil imidlertid trolig være begrenset til et lite område rundt hver ert, og det er usannsynlig at dette vil påvirke isens struktur eller stabilitet i betydelig grad.
  3. Erter kjøler ned: Når ertene overfører varme til isen, vil de kjøle seg ned raskt. De vil trolig nå en temperatur nær isens temperatur innen kort tid. Etter hvert vil ertene fryse, spesielt hvis temperaturen på isen er under frysepunktet for vann.
  4. Sikkerhet: Hvis isen er tykk og solid nok til å bære din vekt, vil det trolig ikke være noen direkte sikkerhetsrisiko forbundet med å slippe varme erter på den. Det er imidlertid viktig å huske på at isforhold kan variere, og det er alltid viktig å utvise forsiktighet og vurdere isens tykkelse og kvalitet før du går ut på den.

Oppsummert vil de varme ertene føre til en viss smelting av isen der de kommer i kontakt med den, men det er usannsynlig at dette vil føre til noen alvorlige konsekvenser, forutsatt at isen er tykk og stabil nok. Ertenes temperatur vil synke, og de vil til slutt fryse.

Litt av en papegøye! Jeg stilte også et oppfølgingsspørsmål:


* Bing Chat om varme erter på isen:

Google: