Bråkrådets logo

Hva skal vi med dialektmangfold?

Alarm! Dialektmangfoldet utviskes og utvannes i dialektparadiset Norge, i landet der vi tillater de mest uforståelige ord og vendinger i riksdekkende medier.

Da jeg var barn på en sørlandsk hei for lenge siden, hørte vi straks at en person kom fra dalen et par kilometer unna eller enda verre: fra heiene lenger inn i landet. Nå låter de som folk fra dalen, alle sammen.
Folk driver og flytter rundt. Det sies til og med at folk fra byen har flyttet til min barndoms bygd! Da har altså den urbane djevelen buktet seg inn i uskyldens dialektparadis. Snart låter vel alle som byfolk!?
Dersom vi fortsatt skal prioritere dialekt fremfor kommunikasjon, slik vi har tradisjon for i Norge, da må vi gjøre noe med en eneste gang. Folk må slutte å gå på videregående skoler og universiteter der lærere og medelever snakker annerledes, og folk må slutte å arbeide utenfor sitt eget lille felt på dialektkartet.
Kort sagt, vi må avlyse all utdanning og sosial mobilitet, for dessverre viser det seg til stadighet at slikt fører oss nærmere hverandre både sosialt og språklig. Vi kan ikke akseptere en ytterligere utvisking av dialektforskjeller, kan vi vel?