Bråkrådets logo

Går kasanovaer med kaps på kampus?

Bråkrådet har sett nærmere på Språkrådets forslag til rettskrivningsendringer for 2024. For eksempel vi de la oss skrive tako, kava og kalvados.

Mange av forslagene er fornuftige og på tide, men det er noe vi stusser litt over…

Campus

Språkrådet vil at «kampus» skal bli lovlig form ved siden av «campus.» Men sier vi det, da? Nei, vi sier «kæmpus», akkurat som på engelsk. Så hvorfor endre skrivemåten når uttalen beholdes? Vi mener «campus» bør forbli den eneste tillatte skrivemåten. Det er også mer konsekvent, siden vi skriver «camp» og «camping» med c.

Casanova

Her foreslår Språkrådet «kasanova». Igjen en merkelig hybridform, der uttalen av o-en er «å». Etter Språkrådets egne regler burde det blitt «kasanåva». Men «casanova» har vært brukt på norsk i over 100 år, så kanskje vi bare skal beholde den tradisjonelle formen?

Guacamole

Samme problem her. O-en uttales som «å.» Så enten beholder vi «guacamole,» eller så går vi for «guakamåle.» Dette ordet er nyere på norsk enn «casanova,» så tradisjonen veier ikke like tungt.

Vi lurer også på hvorfor akkurat disse ordene er valgt ut? Hvorfor ikke «callsenter» eller «cash»? Virker litt tilfeldig.

Hør mer om dette på YouTube: