Bråkrådets logo

Kategori: GPT-4

  • Erter på isen: papegøyeprat fra GPT‑4?

    Erter på isen: papegøyeprat fra GPT‑4?

    Det er enkelt å vise at GPT-4 er ikke en «stokastisk papegøye,» slik bl.a. Emily Bender hevder. Den presenterer unike resonnementer og er ikke en språkmodell i snevreste forstand.

  • ChatGPT: sci-fi-monster eller irriterende papegøye?

    ChatGPT: sci-fi-monster eller irriterende papegøye?

    Det er ikke nytt at teknologiske fremskritt møtes med dystopisk vantro. I Morgenbladet denne uken får vi spalte opp og spalte ned med mer eller mindre seriøse motforestillinger mot kunstig intelligens, og nyanserte innspill fra bl.a. Erik Velldal og Jon Atle Gulla.