Bråkrådets logo

Kategori: purisme

  • Går kasanovaer med kaps på kampus?

    Går kasanovaer med kaps på kampus?

    Språkrådet har lagt frem forslag til rettskrivningsendringer for 2024, men Bråkrådet har noen innvendinger. De stusser over forslag som «kampus», «kasanova» og «guakamole», der forslagene krasjer med uttalen og med Språkrådets egne retningslinjer.

  • Er «KI-generert» årets nyord, liksom?

    Årets nyord 2023 er «KI-generert», et valg som illustrerer Språkrådets iver etter å motvirke påvirkning fra engelsk, i dette tilfellet det alternative uttrykket «AI-generert».  Forkortelsen KI står for «kunstig intelligens», mens AI står for det engelske «artificial intelligence».